Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Общество

Японките и тяхната асоциация на „Зукърбърг“


Бяхме споменали преди време за непопулярността на Facebook в Япония и големия му враг Mixi. Въпреки че страната не бе пропуснатата от нашествието на филма “The Social Network”, едно проучване сред японските дами показва интересни резултати.

След като били запитани какво е „Зукърбърг“ най-голяма част от проучваните отговорили: „Вид хамбургер“! В процентно съотношение – 35,6%.Около 19% предположили, че има нещо общо с футбола, защото първата част от името му се изписва на японски много близко до думата soccer.Една десета от тях са дали най-разнообразни отговори, а 7% са сметнали, че това е някаква абревиатура.Едва 14% от жените са дали точен отговор или близък до него.
Кулинарната тенденция в масовия резултат е поради особеност в изписването на името Зукърбърг на японски. Втората му част силно наподобява думата бургер, което в някаква степен може да се каже и за българското му звучене.

Интересни са обаче и част от полуправилните отговори. Част от японките считат, че той е направил американската версия на Mixi или че работи в подразделението на Mixi в Америка. 🙂 Определено Facebook има дълъг път, докато се пребори с местния социален онлайн монополист.

Вашият коментар