Негативното влияние на бедствието върху индустрията

Земетресението от 11 март в Япония простря влиянието си върху музикалната и филмова индустрия. Част от планираните американски премиери бяха

Прочетете повече