Публикации с тагове ‘английски’

Исторически анали на династия Чосон на английски

Исторически анали на династия Чосон на английски

За всички интересуващи се от историята на корейската династия Чосон идва новината, че в близко бъдеще хрониките ще бъдат преведени на английски. Известни още като Joseon Wangjo Sillok, аналите са част от регистъра на UNESCO за световна история. Националния институт по корейска история е стартирал проект на стойност от близо…

Борбата на Япония с усвояването на английски

Борбата на Япония с усвояването на английски

Япония въвежда официално от април месец във всички начални училища като задължителен език за изучаване английския. Изключително дръзкият ход от страна на правителството е предприет с цел подобряване уменията на подрастващите и увеличаване на конкурентноспособността спрямо останалите азиатски държави. Новата програма бе приета след настояванията на бизнес средите, че Япония…