Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Общество

Корейците на първо място при мобилната употреба

Според данни от 2013 корейските мобилни потребите са на челно място по използване на смартфони в света. Средната цифра за всички страни е 14.8%. Докато през 2012 година броят на абонатите, използващи смартфони е бил 60%, през 2013 той е достигнал цели 67%. В проучването, обхащащо 10 държави, на следващо място се нарежда Китай със своите 66%, което е изключително голям скок от преди, следван от Австралия със 65%. Американците се оказва, че изостават с близо 53%-та.
Потребителите на смартфони, които използват план за данни в Корея, се е покачил до 89%, нареждайки се второ място след Щатите със впечатляващите 96%.
В класацията за месечни вноски за мобилни услуги корейците се нареждат на трето място зад Щатите (92 долара) и Австралия (52 долара), със сумата от 50 долара.
Перспективите за началото 2014 година съвсем не изглеждат толкова благоприятни, колкото са били досега обаче. През август броят на потребители на смартфони в Корея достигна 36,32 млн. души. Но според анализатори, поради насищане на пазара се очаква локалния пазар на устройства да се понижи с 14 процента. Въпреки това, предвижданията за Корея са да има 79% ползватели на смартфони през 2014, а до 2018 – оптимистичните 88%

Вашият коментар