Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Общество

Роднинските обръщения в корейското семейство

Корейската култура е пропита от Конфуцианството, поради което уважението към по-възрастните е залегнало като основна ценност в обществото. Това оказва влияние не само върху взаимоотношенията и държанието, но и върху езика.

Корейският език съдържа различни думи за едно и също нещо, чиято употреба зависи от човека, за който се говори – по-възрастен, приятел или дете. Уважителните варианти се използват за изразяване на почит или за показване на смиреност пред по-висшестоящи и възрастни. Това проличава и в наименованията и „титлите“, с които близките роднини се обръщат един към друг. Също както в българския, и в корейския има отделни имена за всеки чичо, леля, вуйна и вуйчо, детайлизирани още повече.

В едно голямо корейско семейство се използват следните обръщения към членове в зависимост от пола и годините, които са различни за мъже и за жени.

За жената към нейните сватове (роднините на съпруга)

Наименование

호칭 /хочхинг/
Обръщение на жената към
близките на съпруга
Обръщение на децата към
близките на бащата
Майка (시어머니 – шиомони) 어머님 – омоним 할머니 – халмони
Баща (시아버지 – шиабоджи) 아버님 – абоним 할아버지 – харабоджи
Съпруг (남편 – нампхьон) 여보 – йобо 아버지, 아빠 – абоджи, аппа
По-голям брат (형 – хьонг) 시아주버님 – шиаджубоним 큰아버지 – кънабоджи
Съпругата на по-големия брат
(형의 아내 – хьонгъй ане)
형님 – хьонгним 큰어머니 – къномони
По-малък брат (женен)
(장가 간 남동생 – чанга кан намдонгсенг)
서방님 – собангним 작은아버지 – чагънабоджи
Съпругата на по-малкия брат
(남동생의 부인 – намдонсенгъй пуин)
동서 – тонгсо 작은어머니 – чагъномони
По-малък брат (неженен)
(장가 안 간 동생 – чанга ан кан донсенг)
도련님 – торьоним 삼촌 – самчон
По-голяма сестра
(남편의 누나 – нампьонъй нуна)
형님 – хьонгним 고모 – комо
Съпругът на по-голямата сестра
(누나 남편 – нуна нампхьон)
아주버님 – аджубоним 고모부 – комобу
По-малка сестра
(여동생 – йодонгсенг)
아가씨 – агаши 고모 – комо
Съпругът на по-малката сестра
(여동생의 남편 – йодонгсенг нампхьон)
서방님 – собангним 고모부 – комобу

За мъжа към неговите сватове (роднините на съпругата)

Наименование
호칭 /хочхинг/
Обръщение на мъжа
към близките на съпругата
Обръщение на децата
към близките на майката
Майка (모 – чангмо) 장모님 – чангмони 외할머니 – уехалмони
Баща (부 – чангбу) 장인어른 – чангинарън 외할아버지 – уехарабоджи
Съпруга (아내 – ане) 여보 – йобо 어머니, 엄마 – омони, омма
По-голям брат (오빠 – оппа) 형님 – хьонгним 외삼촌 – уесамчон
Съпругата на по-големия брат
(오빠 부인 – оппа пуин)
아주머니 – аджумони 외숙모 – уесунгмо
По-малък брат
(남동생 – намдонгсенг)
처남 – чхонам 외삼촌, 외숙부 – уесамчон, уесукбу
Съпругата на по-малкия брат
(남동생 부인 – намдонгсенг пуин)
처남댁 – чхонамдек 외숙모 – уесукмо
По-голяма сестра
(언니 – онни)
처형 – чхохьонг 이모 – имо
Съпругът на по-голямата сестра
(언니 남편 – онни нампхьон)
형님・동서 – хьонгним/тонгсо 이모부 – имобу
По-малка сестра
(여동생 – йодонгсенг)
처제 – чходже 이모 – имо
Съпругът на по-малката сестра
(여동생의 남편 – йодонгсенгъй нампхьон)
동서 – тонгсо 이모부 – имобу

Вашият коментар