Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Култура

Седемте нива на корейската учтивост

Корейският език се характеризира с няколко вида изкази, което оказва влияние върху степента на интимност или формалност между говорещия и слушащия при почти всяка ситуация.
Формалните или учтивите структури на езика съдържат определен клас съществителни и наречия, но най-отличителният белег е окончанието на глаголите в края на изречението. Най-общо казано – колкото е по-висока степента на учтивост, толкова по-дълго е окончанието, и обратното – интимността буквално го „скъсява“ :).
Четири са нивата, които в момента се употребяват в Корея, макар че към тях има още три – архаични форми за общуване с аристокрацията, авторитети и обръщения към роднини. Старите форми могат да се чуят единствено от по-възрастното население.

Всекидневната реч включва следните основни нива (използваме корейските им наименования):
– хапсьоче – познава се по окончанието „-нида“. Това е най-учтивата официална форма от всичките четири. Използва се при разговори между непознати, към клиенти, колеги в работата, особено по-висшестоящи, както и от телевизионните говорители.
– хейоче – Най-честата употребявана структура за неформална учтива реч, която се характеризира с окончанието „-йо“ като край за изречението или на кратки фрази. Използва се между непознати, особено между по-възрастни или хора на една и съща възраст.
– хераче – едно от неформалните нива на говорене, което използва окончанието „-да“. Среща се в книги, вестици и списания, а в говоримата реч – между близки приятели или роднини на една и съща възраст, както и между млади хора.
– хече – почти аналогично на хераче като употреба, с малки изключения в някои окончания.

Архаичните учтиви форми могат да се чуят по историческите сериали. Например хасосоче – най-високата степен на учтивост, която се използва при обръщение към крале, кралици и много висши чиновници. Окончанието, което я характеризира, е „-наида“. Към този клас спадат и някои почтителни форми на обръщение като „нари“(나리) или още „наъри“ (나으리), използвани от обикновените граждани на Чосон при говорене с хора от по-висш ранг, както и „тегам“ (대감), което е еквивалентът на „Ваше превъзходителство“.

Другите две позагубили употреба форми са хагече и хаоче. Срещат се най-вече при доста по-възрастното население. Хагече окончава на „-не“, а старите хора го употребяват при обръщение към по-младите, приятелите или роднините. Хаоче използва окончанието „-о“ и е официален неутрален стил. Младите корейци понякога го използват като интернет жаргон, поради популярността му в историческите сериали.

Вашият коментар