Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Кухня

Метал вместо дърво при хранене

Над милиард и половина души по света използват клечки за храна, от които 80 % живеят в Китай, Япония и Корея. Но докато в първите две страни се срещат клечки от дърво, корейците предпочитат металните.
Исторически тези прибори започват да се срещаш преди повече от 2 хил. години на територията на Китай. Първоначално са били просто пригодени дървени клонки, а първият материал, който станал основа за производството им, бил бамбукът. Металните пръчици обаче, които се срещат в Корея, се появяват към 6 век, открити сред вещите в гробницата на крал Мурьонг на кралство Пекче.

Няколко са теориите, които дават обяснение за разпространението на металните прибори. Една от тях твърди, че липсата на висококачествено дърво довела до утвръждаването на метала като по-евтин заместител. Друга определя хигиената като основен фактор, макар че няма очевидно доказателство за по-голямата чистота на корейците спрямо съседите им от Япония или Китай. Трета теория набляга на социалните фактори – месинговите и сребърните клечки се срещали при корейските благородници, с което металът станал предпочитан и по-късно достатъчно евтин за масова продукция.

В Корея обаче основната причина за разногласия за употребата им се корени не в начина им на възникване, а в тяхното съвременно предимство за развиване на сръчността. Твърди се, че правилното боравене с металните клечки включва едновременната употреба на 30 ставни и 50 мускулни елемента на пръстите. С това корейците обясняват и част от своя световен успех – овладяването на тези сложни движения и координацията между ръцете и очите е причина за редица награди в международни състезания. Пример за това са безапелационните победи на състезания по умения, спортове, изискващи висока точност като голф и стрелба с лък, достижения в манипулацията със стволови клетки, както и бърз растеж в индустрии, свързани с прецизност – производство на полупроводници и специализирани кораби.
Честата употреба на повече на брой мускули по ръцете стимулира теменната част на мозъка, което спомага за изграждането на неврологични вериги при децата и предотвратява старческата деменция.
Определено може да се замислим върху употребата на металните клечки като фактор (дори и минимален) за успех не само на масата за хранене.

Източник:koreabrand

Вашият коментар