Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Култура

Животните – символи в корейския часовник

Преди навлизането на западната система за определяне на часовете, корейците измервали времето според „чишин“ или 12 животни – мишка, крава, тигър, заек, дракон, змия, кон, овца, маймуна, петел, куче и прасе. Цялото денонощие било разделено на 12 секции, всяка от които била свързана с едно от съществата.
Животното било пазител на съответните часове и същевременно представлявало определена посока. Вярвало се, че те държали злите духове надалеч, затова се срещат техни статуи покрай много кралски гробници.

Цикълът от 12 години също се идентифицира с тези 12 животни и според тази система, 2011 е година на заека, а 2012 – на дракона. Вярва се, че хората, родени в съответната година, притежават и характеристиките на животното, което заедно с часа на раждане се използва за определяне характера на човека и неговата съдба.

Разпределението на 12 животни по часове

 • Jasi (23:00-01:00) – „чаши“ – времето, когато мишката е най-активна. Посока – север
 • Chuksi (01:00-03:00) – „чукши“ – кравата дъвче храната си и се приготвя за полската работа през предстоящата сутрин.
 • Insi (03:00-05:00) – „инши“ – времето, когато тигърът е най-свиреп
 • Myosi (05:00-07:00) – „мьоши“ – преди изгрев в образа на луната може да се види формата на заека. Посока – изток
 • Jinsi (07:00-09:00) – „чинши“ – драконът лети по това време и събира облаците за дъжд
 • Sasi (09:00-11:00) – „саши“ – времето, когато змията все още спи и не може да навреди на никого
 • Osi (11:00-13:00) – „оши“ – при преобразуването на „ян“ в „ин“ по това време, конят препуска през земята. Посока – юг
 • Misi (13:00-15:00) – „миши“ – смята се, че изядената от овцата трева, не може да израсне отново, но през точно това време животното може да яде колкото си иска, без да навреди на разстенията.
 • Sinsi (15:00-17:00) – „шинши“ – най-шумните часове на маймуните
 • Yusi (17:00-19:00) – „юши“ – след цял ден търсене на храна, петелът се отправя към кокошарника. Посока – запад
 • Sulsi (19:00-21:00) – „сулши“ – с падането на слънцето, кучето застава на своя пост
 • Haesi (21:00-23:00) – „хеши“ – прасето сънува най-сладките си сънища

Вашият коментар