Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Общество

Поклонът като жест на уважение

Поклонът е традиционен начин за поздрав в Източна Азия, особено в Корея и Япония. Но той не се употребява само за тази цел. Поклонът е вид уважение. За да се изрази извинение или благодарност,  смирение или искреност, разкаяние или почит, се използват различни видове поклони. Освен това някои традициони народни ритуали, бойни изкуства и религиозни церемонии също включват поклоните като съществена част от действията в тях.

Стойката е изключително важна за правилния поклон: гърбът трябва да бъде изправен, а раменете отпуснати. Мъжете трябва да държат ръцете си отстрани, пръстите да са събрани, така че палецът и показалецът да се докосват; жените от своя страна, трябва да държат ръцете си малко по-нависоко, сочещи леко напред, пръстите са събрани, а цялата длан да е плоска и полегнала на бедрото. Погледът трябва да е насочен леко надолу. Жените стоят със събрани крака, а мъжете – леко разкрачени.

Съществуващия в Япония етикет, разделен на три принципа – шин, гьо и со, определя и три разновидности на изпълнение на поклона.

Официалният поклон „шин“ се извършва чрез навеждане от ханша, а гърбът и главата се държат в права линия. Ръцете се придвижават към коленете и с това поклонът приключва.  Този начин се използва най-вече между домакини и гости.

Полуформалният „гьо“ се изпълнява по същия начин, въпреки че покланянето не е толкова пълно, а ръцете достигат до една трета дължина над коляното. Този начин се изпълнява между гости.

Неофициалният „со“  също може да се използва между гости и се изпълнява чрез навеждане на тялото, а ръцете остават отстрани, допрени до горната част на бедрата.

Трите принципа шин-гьо-со имат доста по-голям обхват в японската култура и етикет и се прилагат в много други сфери, но за това ще стане дума в някоя от следващите статии.

Поклонът, освен като жест на уважение, се използва и при искане на прошка. Колкото по-дълго продължава, колкото е по-дълбок, толкова повече човекът изразява своето разкаяние и съжаление за нанесената от него обида. В изключителни случаи сгрешилият коленичи на земята и докосва с чело пода, което се счита за най-уважителния поклон и се нарича „сайкейрей“ (saikeirei).

Ако сте математик и можете да определяте на око градусите, възползвайте се от следните параметри при поклон:

  • 5 градуса – кимане за „Добър ден“. Обикновен поздрав.
  • 15 градуса – малко по-учтив поклон, който също се използва в ежедневните ситуации като поздрав за „Добър ден“.
  • 30 градуса – уважителен поклон, изразяващ признателност за любезен жест от страна на събеседника.
  • 45 градуса – използва се при изразяване на дълбока благодарност или извинение и показва голям респект към отсрещната страна.

Вашият коментар