Далекоглед – посока Източна Азия

Шарен калейдоскоп от любопитни азиатски новини, статии и истории от Корея, Япония, Китай

Общество

– По японски маниер –

Маниерите и традициите са важна част от множество аспекти на японското ежедневие. Езикът, макар и относително лесен за произнасяне и говорене, крие своите подводни камъни в различните нюанси на уважение и унижение в зависимост от това с кого говориш. Има различни форми на думите при общуване с по-възрастен, по-млад или на същата възраст. Тези приети в Япония правила са в някои случаи доста различни от тези, с които ние сме свикнали и в началото може да изглеждат странни. Но за самите японци подобни стриктни маниери и висока степен на вежливост са нещо задължително.

При влизане в магазин или ресторант, ще бъдете посрещнати от дълбок поклон и много учтиво изражение с думата „ирашаймасе“ (често твърде високо и стряскащо за несвикналото с това ухо), което в превод означава „Добре дошли“ или „Моля, заповядайте“.
Макар и добре запознати с удивлението, което уникалността на японското държание предизвиква у чужденците, ако демонстрирате умение да боравите с клечки или произнесете някоя японска дума, ще бъдете възнаградени с едно звучно ахване и дори възторжено ръкопляскане.
Няколко са основните правила, които трябва да следвате, и естествено да не забравяте вежливостта

  • Когато се обръщате към някого по име или фамилия, използвате суфикса „-сан“. Например господин Сузуки ще стане Сузуки-сан. Но никога не използвайте „сан“, когато говорите за себе си.
  • При запознанства е прието да се покланяте леко, макар че вече и ръкостискането е доста разпространено в Япония. Можете да получите визитка или т.нар. на японски „мейши“, които се използват както от бизнесмени, така и от студенти и ученици, и са доста стандартизирани като дизайн.
  • Задължително е да сваляте обувките си при влизане в японски дом – нещо, което всъщност е прието и при нас българите, макар че в Япония може да се случи и в някои ресторанти или хотели.
  • Преди хранене е прието да съберете длани и да кажете „ита-даки-мас“ (озн. „ще се храня“), а след приключане на яденето да изречете „гочи-со-сама-дешта“ (озн. „беше вкусно“)
  • При ядене никога не подавайте храна от клечки на клечки.

Подаръците или т.нар. „омияге“ са важна част от японската култура и при срещи с японци можете да получите малък сувенир като жест на любезност. Затова е добре да имате в себе си подобни дребни предмети, които да предложите в замяна – дори картички или разделители за книги са добре приети.

Макар че японския етикет е малко уморителен в началото, внимавайте скоро да не ви стане втора природа и да започнете да учудвате познати и непознати в България с някой и друг поклон вместо „Благодаря“.

Вашият коментар